2016
Opaque Transparency
Maand van de Grafiek
Sluice Exchange Rates NY

2017
Raakvlakken
100 Years After De Stijl
Fanclub Van Doesburg

2018
Ten Years IS-projects
Platforms Project
RNOP - Hellenikon
GRIT - Exchange Berlin
Icons \ Shift